Suavis Hörsel Online

Vill du ha hjälp med din hörsel online utan att behöva besöka en klinik? Hörsel Online är vårt sätt att hjälpa dig digitalt. Du kan prova ut en ny hörapparat, få din nyvarande hörapparat justerad eller bara prata med en legitimerad audionom om det är något du undrar över. Börja med att välja vad du vill ha hjälp med så får du veta mer.

 

Hörapparatsutprovning via Hörsel Online

Suavis Hörsel kan nu erbjuda utprovning av hörapparater på distans. Detta passar dig som inte har möjlighet att besöka våra mottagningar. Via Suavis Hörsel Online kan du testa din hörsel,  prova ut nya  hörapparater samt även justera dina befintliga hörapparater.

Du som är bosatt i Stockholm har dessutom rätt att få bidrag från Region Stockholm vid köp av hörselhjälpmedel och hörapparater.

Hur går det till?

För att kunna prova ut hörapparater på distans behöver du ha tillgång till en smartphone och ha möjlighet att ladda ner appar.

Du kan gärna ha en anhörig hos dig som kan hjälpa dig i samband med utprovningen av hörapparaterna (steg 2).

Låt Suavis hjälpa dig med din hörsel

1

Behovsbedömning

Du blir kontaktad på överenskommen tid av en av våra legitimerade audionomer som via telefon bedömer dina behov av hörselhjälpmedel utifrån din livssituation och dina önskemål och behov. Vid samtalet diskuterar vi typ av hörapparat, funktion, modell, färg samt kommer överens om tid för utprovning av hörapparater.

Baserat på vad som har överenskommits beställer audionomen hörapparaterna samt tillbehör och dessa levereras till din hemadress.

Observera att behovsbedömning på distans ligger utanför vårt uppdrag med Region Stockholm och gäller bara för patienter som på helt egen finansiering vill köpa hörapparater.


2

Hörselkontroll och anpassning av hörapparater

På överenskommen tid kontaktar din audionom dig och gemensamt laddar ni ner appen på din telefon.  Hörapparaterna är redan kopplade till appen så det enda som du som patient behöver göra är att sätta på hörapparaterna på öronen så påbörjar audionomen hörseltestet och utprovningen. Då appen även kan hantera videosamtal har audionomen en genomgång om skötselråd, hantering av hörapparaterna samt visar dig hur du trådlöst kan koppla dina hörapparater till mobil och tv. Du har därefter möjlighet att i lugn och ro testa och utvärdera dina hörapparater i hemmiljö och på arbetsplatsen.

Utprovningen avslutas med att ny tid bokas in för uppföljning och utvärdering av dina hörapparater.


3

Uppföljning och utvärdering

Audionomen kontaktar dig på överenskommen tid och vid behov finjusteras hörapparaterna.

Du har en månads öppet köp från dess att hörapparaterna har levererats hem till dig. Om du väljer att returnera dina hörapparater använder du dig av den retursedel som har skickats med dina hörapparater i samband med leverans.

Rådgivning via Suavis Hörsel Online

Kostnadsfri rådgivning med legitimerad audionom via Suavis Hörsel online

Du är välkommen att boka rådgivning med en legitimerad audionom online. Via rådgivning på distans hjälper vi dig att få svar på dina frågor om din hörsel och dina hörapparater.

Boka online rådgivning enligt nedan: