VÅR VISION

Att Suavis finner den optimala hörsellösningen med hög kvalité utifrån kundens behov och önskemål och därmed skapar en bättre livskvalité såväl hemma som på arbetsplatsen.

Suavis-så långt från bara hörapparatutprovning man kan komma!

Det finns många i yrkesverksam ålder med nedsatt hörsel som har stora krav på sig i sin yrkesroll-förutom de krav som ställs i alla sociala sammanhang. Även en mindre hörselnedsättning ställer till problem på jobbet.

Suavis arbetar med den modernaste hörselteknologin inom såväl hörapparater som andra hjälpmedel. Vi har specialkompetens inom området arbetsplatsanpassningar, En förutsättning om man vill gå vidare i sin hörselrehabilitering är en bra hörapparat. I krävande ljudmiljöer som möten och konferenser räcker ofta inte bara en hörapparat till, även om den har den senaste teknologin. Det krävs kompletteringar för att öka räckvidden samt förbättra ljudkvaliteten, så att slipper du anstränga dig i ditt lyssnande.

Idag ägs nästan alla audionommottagningar i Stockholm, där jag startade min verksamhet, av multinationella hörapparatföretag. Det är naturligt att de audionommottagningarna fokuserar på ägarföretagets produkter. Om man är intresserad av ett fabrikat går man till en audionommottagning och är man intresserad av ett annat fabrikat väljer man det företagets utprovande enheter.

Hörapparattekniken utvecklas mycket snabbt, precis som mobiltelefoner, och ibland ligger den ena hörapparatfabrikanten först, men ett år senare har konkurrenten sprungit ikapp och förbi. Inom Suavis kommer vi alltid att erbjuda och visa den optimala tekniken oavsett vem som är tillverkare. Hos Suavis kan våra audionomer välja de hörapparatmodeller som de bedömer passar bäst utifrån just den enskilda kundens behov, utan tanke på vilket märke.

Det finns många klienter som är mycket nöjda med att få sin hörapparat utprovad och sedan komma tillbaka ungefär fem år senare, när man kan få en ny av landstinget. Suavis siktar ett steg längre. Vi vill driva en aktiv hörselvård, där man kompletterar den moderna hörapparatteknologin med andra hjälpmedel, när så behövs. Samtidigt informerar vi i våra nyhetsbrev per mail om teknologiska och medicinska framsteg inom hörselområdet till de klienter som så önskar.

Du märker när du ser sämre – omgivningen märker när du hör sämre!

Har du andra önskemål om volymen på TV:n än de andra som du ser på TV med? Tycker du att människor pratar lite otydligt nu för tiden? Hörselnedsättning börjar tidigare än många tror.

 

Gör vårt hörseltest!

 

 

KONTAKTA OSS