På uppdrag av Region Stockholm

Vid besök hos en audionom tar Region Stockholm 100kr i besöksavgift, frikort gäller. Om du är över 85 år är alla besök avgiftsfria.
Följande tjänster ingår:
  • Hörselundersökning och behovsbedömning av hörapparater och hörselrehabilitering.
  • Vid behov av hörapparat, så kan du antingen välja en hörapparat ur Region Stockholms sortiment eller ur vårt eget sortiment, där vi plockat ut vad vi tycker är det bästa valet oberoende av leverantör. Systemet kallas ”Fritt Val.”
  • Byte eller justering av befintliga hörapparater
  • Hjälp med service och reparation av hörapparater