Suavis legitimerade audionomer är experter på hörsel och tycker att alla är värda att få höra bra. Suavis audionomer försöker alltid finna den optimala hörsellösningen med hög kvalité utifrån ditt behov och dina  önskemål för att skapa en bättre livskvalité såväl hemma som på arbetsplatsen. Besök en audionom och få hjälp med din hörsel.

Vad är en legitimerad audionom?

En legitimerad audionom är en person som efter efter en avklarad audionomutbildning får en legitimation från Socialstyrelsen.

Audionomer är experter inom hörselområdet. De har kunskap inom bland annat audiologi (läran om hörseln) medicin, teknik, pedagogik och psykologi. Audionomer arbetar med olika typer av hörseltester och/eller habilitering/rehabilitering för den som har nedsatt hörsel.

En audionom är också i många fall en lärare i kommunikation. Den informerar den som har en hörselskada och anhöriga, både enskilt och i grupp, om vad hörselskadan innebär och hur man ska hitta sätt att hantera den, både med teknik och strategier.

Suavis legitimerade audionomer

Audionomens jobb är att hitta sätt för dig som har hörselproblem att höra bra. De undersöker, utvärderar och hittar en plan för dig som har problem med hörseln att höra bra. De hjälper dig också att hitta rätt hjälpmedel som passar och fungerar för just din situation om detta skulle behövas. Audionomer är även experter på kommunikation och kan ge tips och råd om hur du och dina anhöriga ska kunna kommunicera på bästa sätt.

En audionom hjälper dig med:
  • Hörseltest
  • Behovsbedömning
  • Individuellt anpassad rehabiliteringsplan
  • Utprovning av hörapparat och/eller andra hörselhjälpmedel
  • Anpassning av din arbetsplats
  • Formgjutning och individanpassade hörselskydd
  • Råd och hjälp i kommunikationen mellan dig och de du har runt omkring dig.

Boka en tid

Kontakta oss för att boka en hörselundersökning.

 

Telefon: 010-207 11 77
E-post: kontakt@suavis.se

Träffa en legitimerad audionom