SUAVIS OM OSS

Efter närmare tjugo år som audionom och chefsaudionom i Sverige, kände jag mig redo för att prova på något nytt.  Suavis är latin och betyder välljud och angenämt. Jag tyckte det var ett bra namn på ett företag som ska arbeta med människor med nedsatt hörsel. Jag undviker oftast att tala om hörselskada då de flesta hörselnedsättningar kommer av naturligt åldrande, mer eller mindre tidigt i livet.

VÅR VISION

 

 

Bild Roshanak (2)

Roshanak Kiani – Chefsaudionom

Ibland glömmer man bort att nedsättningen kommer medan vi är i yrkesverksam ålder

En hörselnedsättning orsakar problem av olika slag, som moderna hörapparater kan göra mycket för att lösa. Den hjälper oss att fungera bättre i vårt sociala liv. I arbetslivet ställs det många gånger större krav och där bara hörapparat inte räcker till för att lösa alla problem. Vi talar kanske i telefon på en arbetsplats med mycket ljud eller vi sitter i möten och är på konferenser där flera människor deltar. Ibland hinner audionomen inte vid hörapparatutprovning, att informera om de många bra arbetsplatshjälpmedel inom hörselområdet som finns och som finansieras av Försäkringskassan och ibland Arbetsförmedlingen. Syftet är att man ska kunna fortsätta arbeta trots funktionsnedsättningen och att underlätta och förebygga problemen på orsakade av hörselnedsättningen.

Jag har som audionom arbetat väldigt mycket med arbetsplatsanpassningar, så det är ett område jag brinner för och vill fokusera på. På andra sidor på den här hemsidan kan du läsa mer om arbetsplatsanpassningar och hjälpmedlen.

 

MER OM ARBESTPLATSANPASSNING

Idag ägs nästan alla audionommottagningar i Stockholm, där jag startade min verksamhet, av multinationella hörapparatföretag. Det är naturligt att de audionommottagningarna fokuserar på ägarföretagets produkter. Om man är intresserad av ett fabrikat går man till en audionommottagning och är man intresserad av ett annat fabrikat väljer man det företagets utprovande enheter.

 

Hörapparattekniken utvecklas mycket snabbt, precis som mobiltelefoner.

Ibland ligger den ena hörapparatfabrikanten först, men ett år senare har konkurrenten sprungit ikapp och förbi. Inom SUAVIS kommer vi alltid att erbjuda och visa ”top of the line” oavsett vem som är tillverkare. Som audionom och egen företagare kan jag välja de hörapparatmodeller som jag bedömer passar bäst för mina kunder utifrån just den enskilda kundens behov, utan tanke på vilket märke.

Som ny egen företagare behöver man stöd och råd. Jag är därför glad att Magnus Dahl med erfarenhet från bland annat Baxter och Aleris går in som suppleant i mitt företags styrelse.

SUAVIS ska bli en spännande resa!

Roshanak Kiani

Legitimerad audionom