Coronaviruset

Vi på Suavis är mån om både patienter och kollegor och håller oss till försikthetsåtgärder enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förebygga och minimera risken för smittspridning. Vi är extra noga med handhygien och rengöring av utrustning. Alla ytor och utrustning rengörs efter varje patient. Medarbetare med minsta symptom som förkylning och feber får stanna hemma. Vi hälsar artig utan att skaka hand.

För våra kunder

  • Vi uppmanar alla kunder att vara extra noga med handhygien och undvika handskakning.
  • Vi uppmanar alla våra kunder som varit utomlands att boka om sitt besök till ett datum som infaller minst 14 dagar efter hemkomsten till Sverige.
  • Vi ställer in våra drop-in servicetider. Kunder är välkomna att boka tid för sina serviceärenden.
  • Om du är frisk och gärna vill komma till ditt bokade besök så önskar vi att du kommer så nära intill din besökstid som möjligt för att inte behöva sitta och vänta i väntrummet.
  • Vi kommer att finnas tillgängliga på våra annonserade drop-in dagar, men vi uppmanar våra kunder att ringa och boka tid istället för att komma på öppethus på grund av risken för smittspridning då det kan komma många samtidigt.

Kontakta oss på 010-2071177 vid frågor och funderingar.

Informationen på denna sida kan revideras då vi följer utvecklingen och anpassar vår verksamhet efter rekommendationer.