optimerad

Ny upptäckt kan leda till nya behandlingar för hörselskadade

En ny upptäckt som en forskargrupp på Karolinska institutet gjort kan leda till nya möjligheter att behandla hörselskador. Tidigare har man trott att det funnits två olika nervceller (typ 1 och 2) i örat men forskningsteamet har lyckats identifiera fler. Från typ 1-cellerna har de lyckats identifiera tre olika typer av nervceller istället för en vilket innebär att det finns fyra vägar in i hörselsystemet.

Med den nya vetskapen finns goda förutsättningar för att i framtiden kunna hjälpa fler hörselskadade.

 
Läs hela artikeln här