Har du eller behöver du hörapparat?

Vi hjälper dig med:

  • Hörseltest och rådgivning
  • Utprovning av hörapparater
  • Byte av dina befintliga hörapparater
  • Service och reparation
  • Rådgivning om hörselhjälpmedel på arbetet

Kontakta oss för att boka tid

Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Vi är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting (SLL) och följer deras regelverk. Om du väljer hörapparat hos oss kan du välja ur SLL:s sortiment eller vårt eget sortiment, där vi valt ut vad vi tycker är det bästa valet, oberoende av leverantör. Systemet kallas ”Fritt Val”.

Fr. o. m. 1 januari 2020 tar Region Stockholm 100kr i besöksavgift. Frikort gäller och om du är över 85 år är alla besök avgiftsfria. 

 

På uppdrag av Region Stockholm

 

Har du redan hörapparat?

Hör du inte lika bra med dina hörapparater längre? Boka en tid så undersöker vi om din nuvarande hörapparat är bra, behöver justeras eller bytas ut.

Kontakta oss för att boka tid

Behöver du hörapparat?

Funderar du på om du behöver hörapparat? Boka en tid för att göra ett gratis hörselprov och få rådgivning om din hörsel hos oss.

Kontakta oss för att boka tid

”Fritt val” av hörapparat

Hörapparattekniken utvecklas mycket snabbt, precis som mobiltelefoner, ibland ligger den ena hörapparatfabrikanten först, men ett år senare har konkurrenten sprungit ikapp och förbi. 90 % av hörselklinikerna i Region Stockholm ägs av en hörapparatleverantör och väljer enligt undersökningarna i sitt ”Fritt Val” ur sin fabrikants sortiment. Eftersom att vi är oberoende och privatägt väljer vi alltid den optimala tekniken oavsett vem som är tillverkare. Hos Suavis kan våra audionomer välja de hörapparatmodeller som de bedömer passar bäst utifrån just ditt behov, utan tanke på vilket märke.

 

Hörapparatsutprovning


Besök 1

Det första som görs vid hörapparatsutprovning är ett hörselprov. Det ger vår legitimerade audionom en bild, ett så kallat audiogram (hörselkurva), som visar vilka toner/frekvenser du hör bra på och vilka du hör mindre bra på.

Därefter har audionomen ett samtal med dig där du beskriver dina hörselproblem i olika situationer. Om du är yrkesverksam är det viktigt för oss att veta hur din hörsel fungerar på arbetet, som oftast är mer krävande än din hemmiljö. Vi ser efter om din hörapparat på jobbet behöver kompletteras enligt Försäkringskassans regelverk. Du kan läsa mer om det under rubriken Arbetsplatsanpassningar Regelverk.

Om vår audionom och du kommit fram till att du behöver en hörapparat, visar audionomen dig vilka möjligheter som finns och vad som passar dig bäst inom SLL:s sortiment eller inom vårt sortiment i ”Fritt Val”.

Vid behov görs ett avtryck på dina öron för beställning av öronpropp eller vid beställning av så kallad ”Allt i örat” hörapparater.

Det finns givetvis många utmaningar utanför arbetsplatsen, vare sig man är yrkesverksam eller inte. Allt det försöker vi i den första undersökningen och samtalet (total tid cirka en timme) att ta reda på. Det finns även andra hjälpmedel som kan vara bra som komplement även utanför arbetet.


Besök 2

På andra utprovnings besöket anpassar vi hörapparaterna efter din hörselkurva och gör justeringar utifrån din upplevelse av ljudet i hörapparaterna. Vi går genom hantering och skötsel av hörapparaterna. Du kan ta hem hörapparaterna och testa dem med öppet köp/lån upp till en månad för att testa om de fungerar bra.


Besök 3

Vid det avslutande besöket görs de sista finjusteringarna i hörapparaterna efter att du har haft dem på prov. Vid besöket kan du även få prova andra hörapparater om du inte är nöjd med dem du hade på prov. Vi säkerställer även att du klarar av hanteringen av hörapparaterna.

Boka tid

Känner du att du behöver en hörapparat eller att du behöver hjälp med de du har? Kontakta oss för att boka en tid så hjälper vi dig.

Telefon: 010-207 11 77
E-post: kontakt@suavis.se

Träffa en legitimerad audionom