Problem med hörseln orsakar problem av olika slag inte bara i våra sociala liv. Ibland glömmer man bort att hörselnedsättning redan kommer medan vi är i yrkesverksam ålder. Vi på Suavis hjälper dig att hitta den optimala hörsellösningen utifrån dina behov och önskemål för att du ska få en bättre livskvalité både hemma och på jobbet.

 

Nedsatt hörsel

Hos många kommer problem med hörseln gradvis. Det kan till och med vara så att det inte är du som upptäcker att du hör sämre utan att det är de du har runt omkring dig.

Vanliga symptom på problem med hörseln:

  • Du upplever att andra pratar tyst och otydligt
  • Du har svårt att höra när många pratar samtidigt.
  • Du har svårt att höra i bullriga omgivningar.
  • Andra reagerar på att du har högt ljud när du ser på tv

 

Problem med hörseln i arbetet

I arbetslivet är det många gånger så att hörapparaten inte uppfyller kraven. Du talar kanske i telefon på en arbetsplats med mycket ljud eller sitter i möten och är på konferenser där flera människor deltar. Det finns många bra arbetsplatshjälpmedel inom hörselområdet som hjälper i dessa situationer. Dessutom så finansieras de av Försäkringskassan och ibland Arbetsförmedlingen. Syftet är att du ska kunna fortsätta arbeta trots hörselnedsättningen och istället underlätta samt förebygga hörselproblemen.

Problem med hörseln

Hörselhjälpmedel

Suavis arbetar alltid med den nyaste hörselteknologin inom såväl hörapparater som andra hjälpmedel. Hörapparattekniken utvecklas mycket snabbt och precis som med mobiltelefoner så varierar det hörapparatfabrikat som är bäst från år till år. På Suavis kommer vi alltid att erbjuda den bästa tekniken oavsett tillverkare. Vad som passar dig står alltid i focus när våra audionomer hjälper dig att välja produkter.

 

Boka hörselundersökning

Gå inte runt och hör dåligt när det finns så mycket hjälp som kan göra att du hör bra igen. Kontakta oss för att boka en hörselundersökning.

 

Telefon: 010-207 11 77
E-post: kontakt@suavis.se

Träffa en legitimerad audionom