Testa din hörsel!

Fyll i uppgifterna nedan, klicka på starta och följ stegen för att testa din hörsel

Jag har hörapparat

Jag har hörselnedsättning i en eller båda öronen

Fråga 1 av 7

När du talar i telefon på din arbetsplats har du då ibland svårt att höra vad personen i andra änden av luren säger?

Fråga 2 av 7

Finns det på din arbetsplats människor som talar så tyst att du har svårt att höra vad dom säger?

Fråga 3 av 7

När du deltar som åhörare i en föreläsning har du då svårt att höra allt som föreläsaren säger och vad andra kommenterar?

Fråga 4 av 7

Ber du ganska ofta människor upprepa vad dom just sagt?

Fråga 5 av 7

När du sitter i ett möte med med över 6 personer, har du svårt att uppfatta vad vissa personer säger?

Fråga 6 av 7

Finns det vissa platser på din arbetsplats där störande ljud och buller gör det extra svårt att höra vad människor säger?

Fråga 7 av 7

När du tittar på TV ihop med andra tycker du då att ljudet ofta är lite för lågt påskruvat?

Klart!

En legitimerad audionom kommer att se över dina svar. Vid bedöming om att du kan behöva vidare rådgivning eller hörselstöd så kommer vi att kontakta dig.