packshot_roger_table_mic_lying_perspective1_052-4060-t4

En intervjustudie om hörseltekniska konferenshjälpmedel

En intervjustudie om hörseltekniska konferenshjälpmedel utförd på Institutionen för hälsovetenskap på Örebro Universitet visar på effektiviteten av hörselhjälpmedel på arbetsplatsen. 

Läs mer här