olaglig_horaparat_artikel

Hörseltekniska hjälpmedel på arbetet olagliga

Post- och Telestyrelsen har den 1 juli 2016 beslutat om begränsningar i frekvensområden för trådlös kommunikation. Det innebär att vissa hörseltekniska hjälpmedel blir olagliga att använda från och med den 1 januari 2017.

Lär mer här