Aural rehabilitation programs for hearing aid users

En studie om hur hörselrehabiliteringsprogram via internet eller telefon påverkar personer med hörapparat.

Läs hela artikeln här