Så här går det till

OM DU REDAN IDAG HAR HÖRAPPARAT

Om du har hörapparat/hörapparater men tycker att det ändå är ansträngande att höra i vissa sammanhang och miljöer på din arbetsplats som på möten och konferenser även med hörapparaterna på.

Även om du har fått de bästa hörapparaterna och en duktig audionom har anpassat dem efter din hörsel, finns det ändå miljöer där hörapparaterna inte räcker till. För att få en optimal hörsel och fungerande arbetsvardag utan ansträngning finns det tilläggsprodukter, som ökar räckvidden upp till 20 meters avstånd och som förbättrar taluppfattningen i bullriga miljöer. Det kostar dig inte något. Försäkringskassan eller i vissa fall Arbetsförmedlingen finansierar alla kostnader för att du ska ha en anpassad arbetsplats utifrån dina behov.

 

Besök1: Hörseltest och behovs analys sker antingen på Suavis mottagning i Solna eller på din arbetsplats. Vi gör ett hörseltest och justerar hörapparaten om det behövs. Vi gör sedan en behovsanalys utifrån din individuella situation då det gäller din hörsel och arbetsplatsens utformning, miljö och dina arbetsuppgifter. Sedan fyller vi i alla handlingar som krävs för att ansöka om en utredning om hörselhjälpmedel på din arbetsplats.
Besök 2: Utredning på arbetsplatsen. I vissa fall kan den ske på Suavis mottagning. Då har du fått ett godkännande om utredning från Försäkringskassan. Vi provar ut smidiga och trådlösa produkter utifrån ditt behov. Du får möjlighet att låna och testa produkterna på din arbetsplats, för att få en uppfattning om vilka som fungerar bäst.
Uppföljning: Vi kontaktar dig efter att du ha haft produkterna på prov för att höra hur allt fungerar. Om allt fungerar bra så skickas underlaget på produkterna till Försäkringskassan för godkännande. När försäkringskassan har gett sitt godkännande så får du produkterna.

 

 

KONTAKTA OSS