Arbetsplatsanpassning

Behöver du anstränga dig för att höra på möten och konferenser? En arbetsplatsanpassning hjälper dig att höra bättre i de situationer där hörapparaten inte räcker till. Personer som har hörapparat och är yrkesverksamma har ofta behov av kompletterande och förbättrande arbetshjälpmedel i arbetslivet. Det kan gälla vid telefonsamtal, i mindre möten, vid seminarier och föreläsningar eller på resan och i bilen.

 

 

Specialister på arbetsplatsanpassning

Suavis arbetar med den modernaste hörselteknologin inom såväl hörapparater som andra hjälpmedel och vi har specialkompetens inom området arbetsplatsanpassningar.

En förutsättning för förbättrad hörsel är en bra hörapparat, men i krävande ljudmiljöer som möten och konferenser räcker det oftast inte med bara en hörapparat, även om den har den senaste teknologin. För att få tillräckligt bra räckvidd och ljudkvalitet behöver hörapparaten kompletteras av andra hörselhjälpmedel.

Suavis-horselklinik-arbetsplatsanpassning_square

 

 

Såhär går arbetsplatsanpassning till

Besök 1

Du får träffa en audionom antingen på en av Suavis hörselkliniker eller på din arbetsplats. Om du haft dina hörapparater längre än ett år så erbjuder vi, om du känner behovet av det, ett hörseltest och eventuell justering av dem.

Vi pratar igenom vilka produkter som du kan ha nytta av och som du kan kombinera med dina hörapparater för optimera hörsel på de svåra hörselsituationer. Vi provar ut dem och parkopplar dem med dina hörapparater. Du får möjlighet att låna och testa dem på din arbetsplats under en lånetid upp till tre veckor.

Besök 2

Vi gör en utvärdering och diskuterar nyttan för dig och därefter ansöker vi om dessa produkter till Försäkringskassan. Processen tills du får svar från Försäkringskassan kan ta upp till 6 veckor och under den tiden har du möjlighet att ha dessa produkter på lån.

Hörselhjälpmedlen kan levereras direkt till din arbetsplats eller hämtas på vår hörselklinik i Solna. Om du väljer att hämta dem hos oss så hjälper vi dig att säkerställa att synkroniseringen med hörapparaten fungerar som det ska.

 

Försäkringskassans stöd och regler för arbetsplatsanpassningar

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertutredning för att ta reda på vilket arbetshjälpmedel du behöver.

 

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel om du:
  • Har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du behöver arbetshjälpmedel.
  • Har arbetat hos arbetsgivaren i mer än 12 månader. Om du har ett eget företag kan du få arbetshjälpmedel om företaget har funnits och varit etablerat i mer än 12 månader. Har du arbetat kortare tid kan du fortfarande få arbetshjälpmedel i vissa fall få hjälp
  • Inte har fyllt 67 år.
  • Är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel.

Vilken typ av arbetshjälpmedel får man bidrag till?

Hjälpmedel som är anpassade efter din specifika sjukdom eller funktionsnedsättning och som du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera.

Läs mer på försäkringskassans hemsida.

Ett liknande system finns hos arbetsförmedlingen för de som är inskrivna där.

 

Vilka arbetshjälpmedel finns?

Arbetsplatsanpassning telefon eller tv phonak

 

För telefon & tv

Hjälpmedlen kan användas för samtal med både fasta och mobila telefoner. En enkel halsslinga ansluts till mobiltelefonen med blåtand. Med fast telefon använder man ett annat hjälpmedel, men i båda fallen blir ljudet väsentligt mycket bättre.


Hör bra i samtal och mindre möten - arbetsplatsanpassning

 

För samtal och mindre möten

En hörapparat eller cochleaimplantat förstärker alla ljud vilket på en arbetsplats inte är optimalt, då det där finns massor av bakgrundsljud, som telefonsignaler och röster från andra som pratar och skrattar. Med en mikrofon och mottagare, som smidigt ansluts till hörapparaten, sorterar med digital teknik bort störande bakgrundsljud och förstärker det talade ljudet.

 

Hör bättre på möten och föreläsningar - arbetsplatsanpassning
För möten och föreläsningar

Här använder man sig av en speciell konferensmikrofon som placeras mitt på bordet i mötesrummet och förstärker alla deltagares röster samtidigt som den sorterar bort det oönskade ljudet. Mikrofonen tar hänsyn till att deltagarna sitter på olika avstånd från mikrofonen. Vid föreläsningar kan mikrofonen placeras framför föreläsaren bredvid den vanliga mikrofonen.

 Roger_Pen_Family

 

På resan och i bilen:

Här använder man samma teknik och utrustning som vid samtal och mindre möten.


 

Kontakta oss