hearing_review

Äldre vuxna får bra hjälp av hörapparater visar vetenskaplig studie

Den allra första placebokontrollerade, dubbelblinda, randomiserade kliniska prövningen av hörapparater visar att äldre vuxna får nytta av hörselhjälpmedel enligt American Speech-Language-Hearing Association (ASHA).

Läs hela artikeln här